Oleviku / igaviku teater

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus korraldab 2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel kaks lavastuse arutelu teemal Olevik ja Igavik teatris. Eesmärgiks on vaadelda kaasaegsete kunstnike, tänapäevaste probleemide ja igavikuliste kunstiteemade omavahelisi suhteid.

Esimene arutelu toimub 27. septembril algusega kell 17.00 Von Krahli teatri baaris. Käsitluse alla tulevad Von Krahli Teatri uuslavastused, Sarah Kane’i “Puhastatud” ja “4.48 psühhoos”. Arutelu juhatab sisse ja modereerib TLÜ kultuuride uuringute doktorant Karina Talts. Oodatud on kõik huvilised!

Sarah Kane’i näidendite jõudmine eesti professionaalsele teatrilavale võttis aega pea kakskümmend aastat. Paratamatult kerkivad esile küsimused: miks nii hilja? ja kas neil lavastustel ongi kaasaegsele publikule enam midagi öelda? Omal ajal vaatajaid šokeerinud nn in-yer-face-teatri avameelsus ja provokatiivne vägivaldsus on saanud kaasaegse teatri loomulikeks osadeks. Ka Kane’i poolt käsitletud teemad – narkomaania, homoseksuaalsus, hingehädad ja vaimuhaigused, julmus ning enesetapp on tänases teatris pigem harjumuslikud teemad. Kuid hoolimata sellest pole Sarah Kane’i näidendid kaotanud oma aktuaalsust. Millest tuleneb nende kunagi teravalt kaasaegseteks ning ühiskonnakriitilisteks peetud näidendite ajastuülene vägi? Kas neil õnnestub teha võimatuna tunduv hüpe olevikust igavikku? Missugused sisulised, keelelised, ja vormilised näitajad määravad selle, kas lavateos tunnistatakse ultra-kaasaegseks või iganenuks, avangardiks või klassikaks? Mida räägivad Sarah Kane’i näidendid meile siin ja praegu, Von Krahli teatris 2013. aastal?

Sarah Kane’i näidendeid on varem lavastanud Kalev Kudu: 2005. aastal etendus Tartu Üliõpilastetris Sarah Kane’i “Puhastatud” ning 2008. aastal tema “4.48 psühhoos”. Tekstilõike Sarah Kane’i näidenditest on kasutanud ka Tiit Ojasoo oma 2002. aastal Von Krahli teatris ilmavalgust näinud lavastuses “No More Tears”. Professionaalse teatri lavale jõudis Sarah Kane 2012. aastal, mil Rakvere teatris esietendus “Neetud” (lavastaja Heigo Teder).