Ühendusest

MTÜ Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus (ETUKÜ) on vabatahtlik erialaühendus, mis koondab teatriuurimise ja -kriitika ning nende õpetamise alal tegutsevaid inimesi. ETUKÜ asutati 13. oktoobril 2012. aastal kahe Eesti Teatriliidu seltsingu, Eesti Teatriuurijate Ühendus ja Eesti Teatrikriitikute Ühendus (asut. 1993), liitumisel. Sama aasta novembris sõlmiti liitumisleping Eesti Teatriliiduga, mille alusel hakkas ETUKÜ toimima Eesti Teatriliidu alaliiduna. ETUKÜ kuulub Rahvusvahelise Teatrikriitikute Organisatsiooni (AICT-IACT) liikmeskonda. 2017. aasta seisuga on Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendusel 57 liiget.

ETUKÜ on ellu kutsutud teatrikunsti uurimise, jäädvustamise ja teatrikriitika edendamiseks. Lisaks sellele vahendab ühendus erialast informatsiooni ja edendab teatrialast haridust. Ühenduse abil ja eestvedamisel korraldatakse aasta jooksul mitmeid konverentse, arutelusid ja seminare.

2013. aastal toimus kaks konverentsi: “Nulli ja lõpmatuse vahel: eesti teater 2000. aastatel“ ning “Selle sajandi klassikamängud“. 2014. aastal korraldati koostöös Tartu Ülikooliga kakskeelne konverents “Esilekerkivad identiteedid nüüdisteatris“ ehk “Emergent Identities in Contemporary Theatre”. 2015. aastal toimus ümarlaud pealkirjaga “Teatriharidus Eestis”. 2016. aasta detsembris korraldas ühendus koostöös Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooliga aastakonverentsi “Näitleja 21. sajandi teatris”. 2017. aastal tähistas Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool oma 25. sünnipäeva. Seda tähistati konverentsiga “Milleks teater? Teatri funktsioonid 21. sajandil”, mida korraldati koostöös Tartu Ülikooliga.

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus toetab erialakirjanduse väljaandmist. 2013. aastal ilmutas Tartu Ülikooli kirjastus koostöös ETUKÜ-ga kogumiku “Eesti teatriteaduse perspektiivid” (toim. Anneli Saro). 2016. aastal järgnes sellele “Vaateid eesti nüüdisteatrile” (toim. Luule Epner, Riina Oruaas, Madli Pesti).

Ühendus annab välja Hea Teatri Auhinda. Selle pälvib isik või institutsioon, keda või mida ETUKÜ liikmed peavad tähelepanuväärseks eesti teatripildis, vastavas loominguvaldkonnas või konkreetses loomeloos. Võimalust mööda toetab ETUKÜ Tartu Ülikooli teatriteaduse üliõpilaste endi algatusel sündinud noorte teatriuurijate kevadkooli. Kuni 2016. aastani andis ühendus koostöös Kanuti Gildi SAAL-iga välja Sõltumatu Etenduskunsti Auhinda (kuni 2014. aastani Sõltumatu Tantsu Auhind). Viimasega tunnustati sõltumatul etenduskunstide väljal tegutsevaid kunstnikke, produtsente ja institutsioone.

Ühendust juhtis kuni 30. maini 2014 asutamiskoosolekul valitud viieliikmeline juhatus koosseisus Riina Oruaas (esimees), Luule Epner (aseesimees), Rait Avestik (aseesimees), Madli Pesti ja Liina Unt. ETUKÜ üldkoosolekul 24. mail 2014 valitud uus juhatus koosseisus Riina Oruaas (esimees), Madli Pesti (aseesimees), Ene Paaver (aseesimees), Leenu Nigu ja Mihkel Seeder alustas tööd 1. juunil 2014. 2016. aastast juhib ühendust juhatus koosseisus Hedi-Liis Toome (esimees), Ene Paaver, Heidi Aadma, Evelyn Raudsepp ja Anne-Liis Maripuu.

Ühenduse eelkäija, Eesti Teatriuurijate Ühenduse esimeestena on tegevad olnud: 2008-2012 Liina Unt, 2005-2008 Anneli Saro, 2004-2005 Kristel Nõlvak, 2001-2004 Monika Läänesaar, 1995-2000 Piret Kruuspere ja 1993-1995 Lea Tormis.

Ühenduse tegevust toetab Eesti Kultuurkapital kord kvartalis makstava tegevustoetuse ning projektipõhiste stipendiumite näol, omafinantseering kaetakse peamiselt laekunud liikmemaksudest.