Doktor tuleb. Luule Epneriga vestleb Eero Epner

Selle aasta teine kohtumine doktoriga toimub 13. märtsil kell 18:00 Lavakunstikoolis (Toom-Kooli 4, 10130 Tallinn). Doktoriks on sel korral Luule Epner ja tema vestluspartneriks Eero Epner. Kohtumisel räägitakse teatri funktsiooni muutumisest ühiskonnas ning näitleja rolli muutumisest ajas nii teatris kui ka ühiskonnas. Mida tähendas teater 1980ndatel? Mida 1990ndatel? Mida tähendab ta nüüd? Mis on tema funktsioon ühiskonnas, mida temalt oodatakse, mida ta ise tahab? Millised on näitleja võimalused? Kas on näitleja ajastu lühikroonika või toode? Arutluse alla tuleb ka teater kui vahend konstrueerimaks rahvust. Kuidas teater loob rahvuslikke stereotüüpe, kuidas kriitilisi positsioone, kuidas müüte ja tuumtekste? Miks on Eestis rahvuse konstrueerimine ja teater sedavõrd tihedalt olnud seotud?

Oma doktoritöö pealkirjaga “1960.-1970. aastate eesti nõukogude draamakirjanduse ideelis-kunstiline novaatorlus” (juhendaja Karl Muru) kaitses Luule Epner 1987. aastal. Eero Epner on teatri NO99 dramaturg.

Vestlussarja Doktor tuleb eesmägiks on tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid. Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos. Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist? Doktorite vestluskaaslasteks on nende endi poolt kutsutud kaaslased, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunnevad. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.

Märtsis toimuv kohtumine on sarja kaheksas. Seni on tutvustatud Heili Einasto, Hedi-Liis Toome, Madli Pesti, Liina Undi, Lea Tormise, Eike Värgi ja Ott Karulini doktoritöid.

Kohtumiseni!