Algab vestlussari “Doktor tuleb”

Teisipäeval, 10. jaanuaril alustab Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus vestlusõhtute sarjaga „Doktor tuleb“. Ürituse eesmägiks on tutvustada ja arutleda teatrivaldkonnas kaitstud doktoritööde üle. Tunnustame oma tsunftikaaslaste akadeemilisi saavutusi, oleme uudishimulikud neist rohkem osa saama ning kutsume kõiki kaasa küsima ja polemiseerima. Kokkusaamine toimub Vaba Lava proovisaalis (Tallinn, Telliskivi 60a, hoone C1). Sissepääs teatrimaja tagant: http://vabalava.ee/kuidas-meile-tulla/

Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid.Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos.

Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist?

Doktorid tulevad rahva ette vestlema koos ühe enda poolt kutsutud kaaslasega, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunneb. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.

Allikas: http://www.ema.edu.ee/emta-professori-juhendatud-too-palvis-iii-preemia/

Heili Einasto (vasakul) ja Kristel Pappel Eesti Teaduste Akadeemias, kus esimesele anti üle üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia

Esimene kohtumine leiab aset juba 10. jaanuaril kell 18 Vaba Lava proovisaalis, kus Heili Einasto tutvustab oma doktoriväitekirja „Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand“, kaitstud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudis 2016. Vestluspartneriks on töö juhendaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Doktoriõppe keskuse juhataja prof Kristel Pappel.

Heili Einasto uuris eesti balletile alusepanija Rahel Olbrei  tegevuse teedrajavat mõju. 20. sajandi eesti balleti kulgu võib käsitleda Olbrei rajatud tantsuteatri kui institutsiooni järjepidevuse loona. Einasto väitel olid Rahel Olbrei isiksus ja loometegevus Estonia tantsurühma juhina „otsustava tähtsusega eesti lavatantsu sünniprotsessis ning rajasid  vundamendi peaaegu terve sajandi kestnud mõttelisele suunale tantsukunsti olemusest ja rollist“. Heili Einasto kasutab Olbrei loomepärandi analüüsis kultuurilise plahvatuse ja rajasõltuvuse mõisteid. Tantsu kui efemeerse kunsti, samuti õpetamise ja juhtimise, seisukohtade ja väärtuste pärandumisest on räägitud mälukollektiivi mõiste abil (pärandit säilitanud ja edasi kandnud inimeste suuline ja pildiline mälu). Olbrei tegevus on projitseeritud eesti kultuuripildi ja Estonia teatri arengu taustale ning mõistagi tema kaasaegse tantsukunsti taustale.

Einasto töö on elektroonilisena leitav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Järgmised kohtumised:

31. jaanuar         Hedi-Liis Toomega vestleb Katre Väli
Hedi-Liis Toome doktoritöö: The functioning of theatre in the city of Tartu: a comparative perspective. Tartu Ülikool, 2015

21. veebruar      Madli Pestiga vestleb Anne-Liis Maripuu
Madli Pesti doktoritöö: Poliitiline teater ja selle strateegiad Eesti ja lääne kultuuris. Tartu Ülikool, 2016

11. aprill               Liina Undiga vestleb Kerttu Männiste
Liina Undi doktoritöö: Landscape as Playground. The environmental experience of landscape as fictional and real in a performance. Aalto Yliopisto, 2012

Vestlusõhtud on avatud kõigile huvilistele.