Kutse ühenduse aastakonverentsile „Näitleja 21. sajandi teatris” 9.-10. detsembril

Eesti teater on 21. sajandi esimestel kümnenditel kiiresti muutunud, ilmunud on uusi teatrivorme ning uuenenud on teatriesteetika. Märkimist on väärt sõnateatri, nüüdistantsu ja visuaalkunsti vahendite sulandamine ning uue meedia ja tehnoloogia lõimimine. Traditsiooniline side kirjandusega on lõtvunud. Näitlejast on saanud oma lavakuju või kogu lavastuse võrdväärne (kaas)autor. Muutusi toetavad mitmed suhteliselt uued lavastamis- ja etendamispraktikad, nagu rühmatöö, lavastuste „leiutamine” (devising), uut tüüpi soololavastused (näitleja kui lavastuse ainuautor) jne. Rikastunud on näitlemistehnikate repertuaar. Näitleja suhe rolli on saanud juurde uusi tahke ja dimensioone. Kahetsusväärsel kombel on just näitleja nüüdisteatri teoreetilist laadi käsitlustes ja mõneti ka kriitikas jäänud väärilise tähelepanuta. Seetõttu ongi Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse tänavune aastakonverents pühendatud näitlejale. Kuidas mõtestada ja analüüsida näitlejatööd nüüdisteatris? Kes on näitleja ja kes etendaja? Mis eristab psühholoogilise teatri näitlejat postdramaatilise teatri näitlejast? Missugused on näitleja funktsioonid nüüdisteatris? Käsitlemist võiksid leida järgmised teemad: näitleja ja roll; näitleja kui autor (rühmatööd, autoriteater); näitleja eri teatriliikides ja nende piirialadel (sõna-, tantsu-, muusikateater, nukuteater); näitleja ja lavastaja nüüdisteatris; näitleja ja vaataja; näitleja teleseriaalides ja filmides.

Konverents toimub 9.–10. detsembril 2016 Tallinnas. Oodatud on ettekanded nimetatud või muudel näitlemise ja näitlejaga seotud teemadel. Ettekande pikkus peaks olema 20 minutit. Oma esinemissoovist ja esialgsest teemast andke palun korraldajatele teada hiljemalt 20. augustiks. Täpsustatud teemat ja teese ootame 1. novembriks.

ETUKÜ korraldab konverentsi koostöös Tartu Ülikooliga.