Konverentsi “Esilekerkivad identiteedid nüüdisteatris / Emergent Identities in Contemporary Theatre” ajakava

Neljapäev, 4. september

9.00-10.40

Marina Grišakova (Tartu Ülikool) “Jutustaja metamorfoosid”

Anneli Saro (Tartu Ülikool) “Identiteedi kollektiivne tähendusloome teatris”

Madis Kolk (Tartu Ülikool) “Religioosne identiteet metamodernistlikus performatiivsuses”

10.40-11.00 kohvipaus

11.00-13.00

Liisa Ojakõiv (Tartu Ülikool) “Naine kutsumuse teel”

Luule Epner (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) “Eestlase aeg ja ruum: rahvuslikust identiteedist nüüdisteatris”

Riina Oruaas (Tartu Ülikool) “Identiteetide konstrueerimine: Euroopa ja Eesti lavastuses „Kolm kuningriiki“”

Eva-Liisa Linder (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) “Rahvusidentiteedi erinevad mudelid Eesti nüüdisteatris”


Friday, 5th of September

9.00-10.20

Anneli Saro “Conclusions of the first day of the conference”

Magnus Thor Thorbergsson (Iceland Academy of the Arts) “Where do we go from here? Re-defining national identity in post-2008 Iceland”

Szabó Attila (Hungarian Theatre Museum and Institute) “Theatre as a Challenger of Traditional Constructions of Ethnic Identity in Transylvania”

10.20-10.40 coffee break

10.40-12.10

Steve Wilmer (Trinity College Dublin) “Angels’ Plots”

Beate Schappach (University of Bern) „Choirs of Melancholy. Collective Identities in Christoph Marthaler’s Theatre Projects“

Maja Šorli (UL AGRFT, Ljubljana) “The Hybrid Identities of Maja Delak and Luka Prinčič”

12.10-12.30 coffee break

12.30-13.45

Maria-Elisabeth Heinzer (University of Bern) “Identities of Contemporary Theatre”

Concluding discussion

Konverents toimub Tartu Ülikooli peahoones ruumis nr 212 (Ülikooli 16). Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut ning Eesti Teatriuurijate ja –kriitikute Ühendus ning toetavad Eesti Teadusagentuur (uurimisprojekt “Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas”, PUT 192) ja Eesti Kultuurkapital.