Ilmus kogumik “Vaateid eesti nüüdisteatrile”

Kogumik “Vaateid eesti nüüdisteatrile” vaatleb teatrinähtusi ja -suundumusi Eesti taasiseseisvumisest kuni 2000. aastate lõpuni, keskendudes nimetatud ajajärgul toimunud muutustele ja uutele ilmingutele. Kogumikust leiab nii üldisemat laadi kaardistusi nüüdisteatrist, ülevaatlikke käsitlusi erinevatest valdkondadest kui ka kitsama fookusega kirjutisi.

Esimesse liiki kuuluvad nüüdisteatri üldisemat laadi kaardistused, nagu Jaak Rähesoo põhjalik käsitlus eesti alternatiivteatrist ja Luule Epneri kaasaegsemaid suundumusi jälgiv artikkel, samuti kitsamate valdkondade ülevaate artiklid: Heili vaateid-eesti-nüüdisteatrileEinasto ja Evelin Lagle annavad ülevaate kaasaegse tantsu ja balletiteatri arengust, Liina Unt vaatleb lavakujundust ja -tehnikat, Kirsten Simmo teatrit noorele vaatajale, Katri Aaslav-Tepandi kirjutab teatrihariduse vallas toimunust, rõhuga 1990ndatel, ja Madli Pesti eesti teatri väliskontaktidest ning välismõjudest meie teatris. Teises rühmas on kõigepealt kaks artiklit, mille huvikeskmes on nüüdisteatri suhestumine uue meedia ja tehnoloogiaga: Riina Oruaas kirjutab uue meedia käsitamisest ja kasutamisest üldisemalt ning Andrus Laansalu tehnoloogilisest teatrist, mille loojaid ta ise on. Anneli Saro uurib lavastajapositsiooni muutumist sõnateatris 20. ja 21. sajandi vahetusel. Madis Kolgi artikkel tegeleb postmodernismijärgsete esteetikatega tänapäeva teatris. Teatrisüsteemi, mis on viimaste kümnenditega põhjalikult muutunud, vaatleb Ott Karulin, võttes fookusesse uute teatrite ja agen tuuride tegevusstrateegiad ning seletades nende valikute põhjusi.

“Vaateid eesti nüüdisteatrile” on välja kasvanud kahest konverentsist: Eesti Teatriuurijate Ühenduse aastakonverents 2011 “Eesti teater sajandivahetusel: suur pauk?”, mis keskendus 1990. aastate teatrimaastikul toimunud muutusele, ja 2013. aastal peetud konverents “Nulli ja lõpmatuse vahel: eesti teater 2000. aastatel”, mille korraldas uuenemise läbi teinud Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus.

Kogumiku koostajad ja toimetajad on Luule Epner, Riina Oruaas ja Madli Pesti. “Vaateid eesti nüüdisteatrile” ilmus Tartu Ülikooli Kirjastuse sarjas Studia litteraria Estonica. Kogumiku sisukorra ja saatesõnaga on võimalik tutvuda siin.