Doktor tuleb. Ott Karuliniga vestleb Indrek Saar

Jätkub vestlussari Doktor tuleb! 13. veebruaril kell 17:00 kohtuvad Vaba Lava proovisaalis (Telliskivi 60a, hoone C1) doktor Ott Karulin ja kultuuriminister Indrek Saar. Juttu tuleb muuhulgas Karulini doktoritööst “Rakvere Teater ‘täismängude’ otsinguil aastail 1985–2009”.

2013. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöös vaagib Karulin tuntuse ja tunnustuse vahelisi suhteid. Iga teater peab oma kunstilisi otsuseid tehes arvestama ühelt poolt publiku maitse-eelistustega ning teisalt riigi ootustega. Esimesest annab aimu külastusstatistika, teist väljendavad seadusandlus, rahastamissüsteem, kultuuriministeeriumi arengukavad jmt dokumendid. Prantsuse sotsioloog Pierre Bourdieu räägib kultuuritootmisväljadest, kus tegutsevad agendid, näiteks teatrid, võitlevad pidevalt samal väljal tegutsevate konkurentide tunnustuse eest, püüdes samal ajal ka väljavälist tuntust. Tunnustus tagab teatritele renomee, tuntus majandusliku kasu. Kultuuritootmisväljade eripäraks on Bourdieu’ järgi see, et sageli toob majanduslik edu kaasa renomee vähenemise. Seetõttu peavad teatrid iga uuslavastuse puhul endalt küsima: kui suures ulatuses on võimalik kasvatada tuntust ja seeläbi paratamatult kaotada tunnustust. Lavastused, mis suudavad samaaegselt saavutada nii tunnustuse kui tuntuse, on seega “täismängud”. Kuna Eesti teatripoliitika peamiseks teatrite toimimise mõõdupuuks on publikuarv, peavad kõik teatrid pidevalt püüdlema täismängude poole.

Karulini doktoritööga on võimalik tutvuda siin.

Vestlussarja Doktor tuleb eesmägiks on tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid. Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos. Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist? Doktorite vestluskaaslasteks on nende endi poolt kutsutud kaaslased, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunnevad. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.

Kohtumiseni!