Doktor tuleb. Liina Undiga vestleb Kerttu Männiste

Selle hooaja viimane kohtumine doktoriga toimub 11. aprillil kell 17:30 Vaba Lava proovisaalis (Telliskivi 60a, hoone C1). Doktoriks on teatrikunstnik Liina Unt, kes 2012. aastal omandas doktorikraadi Helsingis Aalto ülikoolis. Doktoritööst „Landscape as Playground“ vestleb autoriga kunstiteadlane Kerttu Männiste.

Doktoritöö „Landscape as Playground“ uurib mängu mõiste kaudu maastiku kasutamist vabaõhulavastuse kujundusena, kus füüsiline sekkumine olemasolevasse reaalsesse maastikku on minimaalne. Mäng loob fiktsionaalse keskkonna, mis eksisteerib paralleelselt reaalsega, seda katkestamata või varjutamata. Sarnaselt esemetele saab ka mängus osalevaid ruume, keskkondi ja kohti vaadelda ajaliste kokkulepetena, mis kehtivad etenduse ajal selles osalejate (sh vaatajate) vahel. Ometigi on fiktsionaalne kihistus see, mis osaleb tähenduste loomises, hoolimata sellest, et see kihistus on peaaegu nähtamatu. Autor jõuab järelduseni, et mängukeskkonna kogemine lavastuse osana toimub esteetilise kaasatuse kaudu – multisensoorse seotusena vahetu keskkonnaga. Doktoritöös vaadeldakse lähemalt lavastusi: „Soolaev“, 2005, lavastaja Raivo Trass, kunstnik Kristiina Münd, produktsioon SA Loomine; „Vargamäe kuningriik“, 2006, lavastaja Jaanus Rohumaa, kunstnik Aime Unt, Endla Teatri ja Rakvere Teatri ühislavastus; „Vargamäe Wabariik“, 2008, lavastaja Elmo Nüganen, kunstnik Pille Jänes, Tallinna Linnateater. Doktoritööd on kõigil huvilistel võimalik lugeda siin.

Kerttu Männiste on kunstiteadlane ja Eesti Kunstimuuseumi kuraator. Ta on kirjutanud teatriarvustusi, mh portreteerinud teatrikunstnik Maimu Vannast („Maimu Vannas“ ELKL ja ETMM 2017) ning Iir Hermeliini („Kuidas portreteerida teatrikunstnikku?, „Teatrielu 2013“).

Vestlussari „Doktor tuleb“ jätkub septembris Lea Tormise, Eike Värgi, Ott Karulini ja Kerri Kottaga. Kohtumise täpne sisu, koht ja aeg tehase teatavaks augustis. Kohtumiseni!