Doktor tuleb. Lea Tormisega vestleb Ene Paaver

Jätkub vestlusõhtute sari Doktor tuleb! 17. oktoobril kell 17:00 vestleb Lavakunstikooli valges saalis (Toom-kooli 4, Tallinn) legendaarse teatriuurija Lea Tormisega Eesti Draamateatri dramaturg Ene Paaver. Juttu tuleb rahvusteaduste uurimise missioonist nõukogude ajal, teaduskraadi kaitsmise saagast Moskvas, teatriteadusele pühendatud elust.

Lea Tormis

Lea Tormis

Lea Tormis kaitses kunstiteaduste kandidaadi kraadi 1963. aastal Moskvas Lunatšarski-nimelises Riiklikus Teatrikunstiinstituudis (GITIS), mille ta oli 1956. aastal lõpetanud teatriteadlasena. Venekeelne väitekiri “Eesti nõukogude balletiteater” vaatleb tegelikult kogu eesti balletiloo arengut ja töö põhjal ilmus 1967. aastal eestikeelne raamat “Eesti balletist”. Lea Tormisel on endalgi balletiharidus, ta õppis 1939/40 Gerd Neggo tantsustuudios, Anna Ekstoni Estonia teatri balletistuudios, 1946–50 Eesti Riiklikus Koreograafilises Koolis. Kandidaadikraadile järgnenuks nõukogudeaegses teadussüsteemis doktoritöö kirjutamine ja kaitsmine. Enam kui 500-leheküljeline monograafia “Eesti teater 1920-1940” jäi aga kaitsmiseni viimata – sellesama nõukogude teadussüsteemi absurdsuse, bürokraatlikkuse, raiskava aja- ja närvikulu tõttu. Kuid uurimus sai valmis, eesti teatriloo nurgakiviks saanud raamat ilmus eesti keeles 1978. Lea Tormise elutöö sisaldab kutselise teatriteadlase ametit 1963–92 Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis ja ka teatriajaloo õppejõu tööd Lavakunstikoolis 1961. aastast kuni praeguseni.

14. novembril jätkub sari Eike Värgi ja Luule Epneri ning 12. detsembril Indrek Saare ja Ott Karulini dialoogiga. Mõlemad kohtumised toimuvad Vaba Lava proovisaalis. 

Vestlussarja Doktor tuleb eesmägiks on tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid. Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos. Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist? Doktorite vestluskaaslasteks on nende endi poolt kutsutud kaaslased, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunnevad. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.