Doktor tuleb. Kerri Kottaga vestleb Alvar Loog

24. aprillil kell 18:00 kohtuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis (A-404) prof. dr. Kerri Kotta ja Alvar Loog. “Seekord ei räägi me doktoritööst,” on nad öelnud, “vaid muusikateatrist ja selle analüüsimisest. Proovime leida vastuseid küsimustele, mis eristab muusikateatrit teatri teistest vormidest ja missugune peaks olema muusikateatrit analüüsiva kriitiku kompetents. Samuti sellest, kas süvateadmised muusikast on üldse muusikateatrikriitiku jaoks hädavajalikud, sest äkki ei lase need kriitikul näha teatripoolt, mis muusikateatris kipub muusika tugeva mõju tõttu teinekord niikuinii tagaplaanile jääma.” Tegu on sarja viimase kohtumisega.

Foto: EMTA koduleht

Kerri Kotta on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhtivteadur. Doktorikraadi “Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist” kaitses ta 2004. aastal EMTAs. Samal aastal anti väitekiri välja Eesti Muusikaakadeemia kirjastuse poolt. Alvar Loog on tegev muusikateatrikriitikuna. Tegu on sarja viimase kohtumisega.

Vestlussarja Doktor tuleb eesmägiks on tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid. Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos. Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist? Doktorite vestluskaaslasteks on nende endi poolt kutsutud kaaslased, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunnevad. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.

Aprillis toimuv kohtumine on sarja üheksas. Seni on tutvustatud Heili Einasto, Hedi-Liis Toome, Madli Pesti, Liina Undi, Lea Tormise, Eike Värgi, Ott Karulini ja Luule Epneri doktoritöid.