Doktor tuleb. Hedi-Liis Toomega vestleb Katre Väli

Teisipäeval, 31. jaanuaril kell 17:30 toimub teine kohtumine Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse vestlussarja “Doktor tuleb” raames, kus oma doktoritööd tutvustab Hedi-Liis Toome. Tema vestluskaaslaseks on Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli. Hedi-Liis Toome kaitses doktoritöö “The functioning of theatre in the city of Tartu: a comparative perspective” (Teatri toimimine Tartus. Võrdlev perspektiiv) Tartu ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis 2015. aasta detsembris. Kohtumine toimub Vaba Lava proovisaalis (Telliskivi 60a, hoone C1).

Doktoritöös keskendutakse teatri toimimisele Tartus ja selle toimimist mõjutavate tegurite analüüsile võrdlevas rahvusvahelises perspektiivis. Mõistmaks teatri funktsioneerimist Eesti suuruselt teises linnas, vaadeldakse töös nii seda, millises žanris lavastusi ning milliseid teatreid on potentsiaalsel vaatajal võimalik seal külastada; mida publik tegelikult vaatab ja kuidas nad nähtut vastu võtavad. Töös uuritakse, kas ja kuidas teatrisüsteemi ajalooline ja kultuuriline kujunemine, teatrisüsteemi struktuur, kehtiv teatripoliitika ning majanduslikud aspektid mõjutavad teatritegemist ja selle vastuvõttu üldiselt ja kas erinevat liiki (nt sõna-, muusika-, tantsuteatri) lavastused toovad esile erinevaid vastuvõtumustreid.

Sõnateater on ka kognitiivselt kõige kergemini arusaadav teatriliik. Muud liiki lavastuste produtseerimist ei soodusta Eesti riigi väiksus, kuna potentsiaalse publiku hulk, kes on huvitatud uuenduslikest teatrivormidest, on piiratud. Lisaks sellele mõjutab teatripilti teatriharidust andvate institutsioonide vähesus ja ühekülgsus. Euroopa linnades läbi viidud retseptsiooniuuring näitab aga sarnasusi erinevat liiki etenduste vastuvõtul – sõna- ja tantsuteatrit tajutakse tõsisema ja väljakutset pakkuvamana, muusikateatrit aga meelelahustusliku ja lõõgastavana. Kõige olulisemateks teguriteks, mis mõjutavad etendusele antud üldhinnangut, on esinejate meisterlikkus ja kõrgetasemelisus ning etenduses loodud maailma kaasatõmbavus.

Väitekirja PDF-vormingus faili on kõigil huvilistel võimalik alla laadida siit.

Vestlusõhtule on oodatud kõik huvilised!