Doktor tuleb. Eike Värgiga vestleb Luule Epner

14. novembril saab sõna dr Eike Värk. Kohtumine toimub Vaba Lava proovisaalis (Telliskivi 60a, hoone C1) ja algab kell 17:30. Oma doktoritöö “Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel” kaitses Värk Tartu Ülikoolis 2012. aastal. Eike Värgiga vestleb tema lõputöö juhendaja teatriteadlane Luule Epner.

Oma doktoritöös uuris Värk aegruumi mõju näitleja lavalisele väljendusele eelkõige legendaarse eesti näitlejanna Salme Reegi loomingu näitel. Salme Reek (1907–1996) on ainulaadne näitleja, kelle nimega seostub ligi seitse aastakümmet 1906. aastal sündinud Eesti kutselise teatri veidi enam kui saja-aastasest ajaloost ning mitme põlvkonna teatrimälu. Oma näitlejaloomingus püüdis Salme Reek alal hoida mineviku teatri väärtuslikumat osa, psühholoogilisele realismile omast süvenemist tegelaskuju sisemaailma ning avada rollis peituvaid sügavusi lavakunsti arengu käigus kujunenud modernistlikule teatrile omaste väljendusvahenditega. Uurimistöö tulemusena selgus, et näitleja looming on tugevalt seotud ajas muutuva ühiskondlik-kultuurilise taustsüsteemiga. Ümbritsev aegruum suunab näitleja loomingulisi valikud. Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse oluliseks eelduseks on pidev töö iseendaga ning oskus ja tahtmine ennast kohandada ja arendada vastavalt ümbritseva elu- ja loomingukeskkonna muutustele ja arengutele.

Eike Värgi doktoritööga on võimalik tutvuda siin.

Luule Epner on Eesti teatriteadlane ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Ta on Tartu Ülikooli teatriteaduse eriharu looja, eestikeelse draama- ja teatriteaduse mõistestiku arendaja ning kaasaegse rahvusvahelise teatriteaduse vahendaja. Teadlasena on Epner pühendunud eesti teatri süvendatud uurimisele ning toimetanud paljusid teatriteaduslikke väljaandeid.

Kohtumiseni!