Aastakonverents “Teatri tegemise ja kogemise uued viisid”

 

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse aastakonverents

TEATRI TEGEMISE JA KOGEMISE UUED VIISID

9. oktoobril 2021 Kellerteatris ja ERRi kultuuri portaalis

10:30 kogunemine ja hommikukohv

11:00-13:00

Anneli Saro, Uudsus teatris ja uus teater

Enn Siimer, Teater: jäävate ja muutuvate väärtuste dialektika

Kristiina Reidolv, Uus kultuur kui tiigel

Riina Oruaas, Teatritekstid eesliidete rägastikus: neodramaatiline kirjutus

13:00-13:45 Kohvipaus

13:45-15:15

Madli Pesti, Ruumi kogemise võimalused rännaklavastustes

Hedi-Liis Toome, Rise and fall of NO99 – näide poliitilistest ja diskursiivsetest muutustest Eesti teatrimaastikul

Karin Allik, Rolliloome presentatsiooni ja representatsiooni igavesel pingeväljal teatri NO99 näitel

15:15-15:30 Sirutuspaus

15:30-17:10

Paul Piik, Kinoteatri toimemehhanismid

Raho Aadla, Ühisloomingu sünd – katsetused, kogemine, kõnelused ja kokkulepped kaasloojatega

Sveta Grigorjeva, Kuidas läbi tantsu laiendada inimeseksolemise piire

Anne Türnpu, Kassõmi külateater Akanj

17:10-17:20 Sirutuspaus

17:20-18:00 Kokkuvõttev ümarlaud esinejatega. Päeva moderaator on Katre Väli.

 

Konverentsi toetavad Tartu Ülikool ja Eesti Kultuurkapital.

Konverentsi korraldustoimkond:

Anneli Saro

Heili Lindepuu

Katre Väli

 

Rohkem infot: anneli.saro@ut.ee